Dostępne komendy

Z GoAcrossWiki

Komendy dostępne dla gracza

Ekonomia:

 • /money - sprawdzenie ilości posiadanej gotówki
 • /pay <nick> <kwota> - przesłanie gotówki innemu graczowi
 • /balancetop – wyświetlenie topki najbogatszych graczy

Komunikacja prywatna:

 • /w <nick> <wiadomość> - przesłanie wiadomości do gracza
 • /m <nick> <wiadomość> - przesłanie wiadomości do gracza
 • /r <wiadomość> - szybka odpowiedź do ostatnio komunikowanej się osoby
 • /ignore - wyświetlenie listy ignorowanych graczy
 • /ignore <nick> - dodanie gracza do listy ignorowanych
 • /mail send <nick> <wiadomość> - wysłanie maila do gracza
 • /mail read - wyświetlenie listy otrzymanych maili
 • /mail clear – wyczyszczenie skrzynki pocztowej

Cuboid:

 • /rg list - wyświetlenie listy cuboidów, w których jesteś jako właściciel lub członek
 • /rg info – informacje o cuboidzie w miejscu w którym się znajdujesz
 • /rg info <nazwa_cuboida> - wyświetlenie informacji o cuboidzie z podaną nazwą
 • /rg addowner <nazwa_cuboida> <nick> - dodanie właściciela do swojego cuboida
 • /rg removeowner <nazwa_cuboida> <nick> - usunięcie właściciela ze swojego cuboida
 • /rg addmember <nazwa_cuboida> <nick> - dodanie członka do swojego cuboida
 • /rg removemember <nazwa_cuboida> <nick> - usunięcie członka ze swojego cuboida
 • /rg setparent <dziecko> <rodzic> - przyporządkowywanie priorytetów dwóm cuboidom, ważniejszy (rodzić) oraz podlegający (dziecko
 • /rg setparent <rodzic> - usunięcie przyporządkowania
 • /rg flag <nazwa_cuboida> <flaga> allow - włączenie flagi cuboida
 • /rg flag <nazwa_cuboida> <flaga> deny - wyłączenie flagi cuboida
 • /rg flag <nazwa_cuboida> <flaga> - usunięcie flagi cuboida
 • /rg remove <nazwa_cuboida> - usunięcie swojego cuboida
 • /rg del <nazwa_cuboida> - usunięcie swojego cuboida

Authme:

 • /register <hasło> <hasło> - zarejestrowanie konta
 • /login <hasło> - zalogowanie na serwer
 • changepassword <stare_hasło> <nowe_hasło> - zmiana starego hasła na nowe
 • /unregister <hasło> - wyrejestrowanie z serwera

Butelkowanie punktów doświadczenia:

 • /xp /exp - wyświetla posiadaną ilość doświadczenia
 • bottle get max - przenosi doświadczenie do butelek

Inne:

 • /pomoc - wyświetlenie dostępnych tematów pomocy
 • /list - wyświetlenie listy graczy z podziałem na rangi
 • /trash - dostęp do kosza
 • /afk - zgłoszenie "zaraz wracam"
 • /rtp - losowa teleportacja w odstępie 60 sekundowym
 • [i] - linkowanie trzymanego przedmiotu na chacie
 • /cc - wyświetlenie i możliwość skopiowania ko-ordynatów, na których się aktualnie znajdujesz
 • /premium - wpisanie się do listy automatycznie logujących, tylko dla użytkowników z kontem premium
 • warpy - wyświetlenie listy warpów
 • /home - ustawienie punktu spawnu, dostępny jeden home
 • /delhome home - usunięcie home
 • /spawn - teleportacja na spawn
 • /skin nazwa_skina - przebranie się w podanego skina
 • jobs points - wyświetlenie posiadanych punktów
 • jobs gtop - wyświetlenie topki
 • /zlecenie wiadomość - wysłanie zlecenia do administracji
 • /duel nick - wyzwij gracza na pojedynek