Przeglądanie logów

Z GoAcrossWiki

Core Protect

Aktywacja pluginu, ponowne wpisanie dezaktywacja. Po każdym sprawdzeniu logów należy wyłączyć plugin.

/coreprotect inspect

W skrócie komendę zapisać można tak:

/co i

 • LPM pokazuje logi na danym bloku (zniszczenie lub postawienie bloku) LPM – lewy przycisk myszy
 • PPM pokazuje logi wkładania lub wykładania z danego obiektu RPM – prawy przycisk myszy

W przypadku większej ilości danych w logach, służy komenda do przeglądania stron logów:

/co l

/co l 6 -> Pokaże szóstą stronę logów, strony domyślnie posortowane są od najwcześniejszego zdarzenia

Przykładowy screen z udziałem logów:

Logi

Zaczynając od lewej:

Czas zdarzenia liczony od momentu wpisania komendy – Nick gracza wykonane działanie na obiekcie.

^ (koordynaty miejsca zdarzenia x/y/z, nazwa świata)

Strona 1 z 2 dostępnych. Aby przeglądać kolejne strony wpisz: /co l <strona>

Coreprotect lookup

Komenda służy do filtrowania przeglądanych logów w celu szybszego znalezienia potrzebnych informacji.

/coreprotect lookup

W skrócie komendę zapisać można tak:

/co l

Składnia:

/co l u: {name} t: 1w2d3h4m5s r: # a: action

Parametry:

 • u: <user>
 • t: <time>
 • r: <radius>
 • a: <actions>
 • b: <blocks>
 • e: <exclude>
 • #: <hashtag>

Actions:

 • a: block – blok położony oraz zniszczony
 • a: +block – blok położony
 • a: -block – blok zniszczony
 • a: click – interakcje gracza z otoczeniem
 • a: container – przedmioty zabrane lub włożone do skrzyni
 • a: +container – przedmioty włożone do skrzyni
 • a: -container – przedmioty zabrane z skrzyni
 • a: kill – zabite potwory oraz zwierzęta
 • a: chat – wiadomości na chacie
 • a: command – wszystkie użyte komendy wraz z /msg
 • a: session – logowanie i wylogowanie gracza
 • a: +session – logowanie gracza
 • a: -session – wylogowanie gracza
 • a: username – zmiany nazwy użytkownika

Blocks:

 • b: stone – przykładowe uszczególnienie bloka „kamień”
 • b: stone, grass, dirt, water – możliwość podania kilku bloków

Exclude:

 • e: stone – przykładowe uszczególnienie bloka „kamień”
 • e: stone, grass, dirt, water – możliwość podania kilku bloków

Radius:

 • r: 5 – przykładowy zasięg logów, 5 kratek od miejsca, w którym stoimy
 • r: 100 – maksymalny możliwy do podania zasięg
 • r: #world_the_end
 • r: #global
 • r: #worldedit
 • r: #we

Time:

 • t: 7d – pokaże logi z ostatniego tygodnia
 • t: 7d5h30m15s – pokaże logi z ostanich 7 dni, 5 godzin, 30 minut i 15 sekund

User:

 • u: machelko – pokaże logi gracza machelko.

Inne polecenia pluginu coreprotect

/co help – pomoc

/co inspect – enabled/disabled plugin

/co rollback – rollback block data

/co restore – restore block data

/co lookup – advanced block data lookup

/co purge – delete old block data

/co reload – reload the confi file

/co version – view version

/co near – pokazuje logi w pobliżu 5 kratek

/co undo – cofa wykonaną komendę

Przykłady:

/co l u: machelko t: 5m

Pokaże co gracz machelko robił przez ostatnie 5 minut.

/co l t: 1d r: 50

Pokaże co się działo na danym obszarze w zasięgu 50 kratek z miejsca, w którym stoimy na przestrzeni ostatniego dnia.

/co l a: chat t: 24h

Wyświetli aktywność chatu przez ostatnie 24 godziny.

/co l u: machelko t: 30m a: +block

Pokaże co gracz machelko przez ostatnie 30 minut wybudował.

/co l u: machelko t: 1h a: -block e: stone, dirt, grass

Pokaże ile gracz machelko wykopał wszystkich rud w kopalni przez ostatnią godzinę.

/co l u: machelko t: 1h a: -block b: Gold_ore, Diamond_Ore, Iron_Ore

/co l u: machelko t: 2h a: -block b: Gold_Ore

Pokaże ile gracz machelko wykopał złota z kopalni przez ostanie dwie godziny.

/co l u: machelko t: 30d a: +block b: fire r: 100

Pokaże czy gracz machelko przez ostatni miesiąc, na przestrzeni 100 kratek podłożył ogień.

Coreprotect Rollback

Komenda służy do cofania wszystkich fizycznych zmian z udziałem gracza.

/coreprotect rollback

W skrócie:

/co rollback

Składnia:

/co rollback u: {name} t: 1w2d3h4m5s r: # a: action

Wszystkie parametry oraz akcje działają tak samo jak w przypadku /co lookup.

Komenda służy do cofania ostatniej wykonanej zmiany.

/co undo

Przykłady:

/co rollback t: 1,5h r: 40

Cofnięcie wszystkiego w obrębie 40 kratek przez podany okres czasu

/co rollback u: machelko t: 2h10m15s r: 40

Cofnięcie wszystkich akcji w obrębie 40 kratek wykonanych przez użytkownika machelko przez podany okres czasu.

/co rollback t: 2h r: 10 a: kill

Cofa wszystkie ubite potwory z danego obszaru z ostatnich dwóch godzin działalności serwera

/co rollback r: 20 t: 2h b: Wood

Cofnie tylko działania związane z drewnem.

Coreprotect Restore

Komenda służy do przywracania zmian przeprowadzonych za pomocą komendy /co rollback. Komenda działa tylko i wyłącznie po użyciu powyższej komendy.

/coreprotect restore

W skrócie:

/co restore

Składnia:

/co restore u: {name} t: 1w2d3h4m5s r: # a: action

Wszystkie parametry oraz akcje działają tak samo jak w przypadku /co lookup.

Przykład:

/co restore t: 2h r: 10

Przywróci wszystkie zmiany wykonane w obrębie 10 kratek przez ostatnie 2 godziny.

/co restore u: machelko b: grass e: stone, glass

Przywróci wszystkie bloki z trawą za wyjątkiem kamienia oraz szkła.