Wysyłanie zleceń do administracji

Z GoAcrossWiki

ModReq

 1. Czym jest wysyłanie zleceń do administracji?

Otóż od teraz za pomocą komendy możecie wysłać zlecenie do administracji. Zlecenia, jakie możecie wysyłać to w zasadzie to, co wam przyjdzie do głowy, a zaczynając od:

 • Podpaleń
 • Kradzieży
 • Prośby o cuboid
 • Prośby o powiększenie cuboid’a
 • Zapytania, kiedy ostatnio użytkownik Marian był zalogowany
 • I wiele innych spraw/pytań, o jakie byście zapytali administracje

Zalecające jest, abyście używali zleceń w każdym przypadku, o każdej porze, i niezależnie od tego, kto jest online. Dzięki temu macie pewność, że wasza prośba nie zostanie pominięta w gradzie pytań innych osób, a status swojego zlecenia zawsze możecie monitorować.

 1. Proces realizacji zlecenia

Administracja zerka sobie na listę otrzymanych zleceń i każdy przyporządkuje się do wyznaczonego przez siebie zadania. Może on przeteleportować się na miejsce wybranego przez siebie zlecenia i rozwikłać zagadkę.

O każdym nowym zleceniu administracja jest powiadamiana od razu na chat’cie gry.

Po ukończeniu zadania odznacza zlecenie za wykonane, załączając opcjonalnie wiadomość dla zgłaszającego o przebiegu jego pracy.

 1. Potrzebne komendy

Dla wszystkich

 • /zlecenie wiadomość – zgłoszenie zlecenia do administracji
 • /check – sprawdza status zgłoszenia twoich ostatnich 10 zleceń
 • /check id_zlecenia – sprawdza status pojedynczego zlecenia (wyświetla szczegółowe informacje), zdefiniowanego przez ciebie

Dla administracji

 • /claim id_zgłoszenia – przypisuje cię do wybranego zlecenia
 • /unclaim id_zgłoszenia – wypisuje cię z danego zlecenia
 • /tpid id_zgłoszenia – teleportuje na miejsce zgłoszenia
 • /done id_zgłoszenia wiadomość_opcjonalnie – ustawia zlecenia na zamknięte oraz opcjonalnie wysyła wiadomość do tego, co zgłosił zlecenie
 • /elevate id_zlecenia – zmienia zgłoszenie z moderatora na admina widoczne na liście zleceń
 • /reopen id_zlecenia – otwiera ponownie zamkniętą sprawę
 • /mr-note add id_zlecenia komentarz – dodaje komentarz do wybranego zlecenia
 • /mr-note remove id_zlecenia nr_komentarza – usuwa wybrany komentarz